Indlæg

Folkedans i Brudager

Indlæg fra forgangne år

Brudager Folkedanserforening er en forening med 43 medlemmer med en stor aldersspredning.
Foreningen har også været tilknyttet Svendborg Aftenskole i mange år.

3 energiske leder skiftes til at lede os i dansen.
Det har vist sig at være en succes, da ingen leder er bundet til faste tider hele vinteren igennem.

I foreningen danses der altid til levende musik, vi har to dygtige spillemænd.
En spiller på violin og en på harmonika.
Leder og musik er et godt team, det summer derfor af god og stabil stemning.
Dansen starter i september og slutter i marts.
Vi danser hver onsdag i Brudager Forsamlingshus.

Foreningen vægter gode/lystige danse, god musik og det sociale samvær meget højt.
Det kan også ses på vores sæsonplan, den kan for øvrigt findes på vores hjemmeside.
Brudagerfolkedansere.dk den er et besøg værd.

Her lidt om hvad der er foregået i sidste dansesæson.

2 gange i sommermånederne danser vi ude hos medlemmer,
her har vi madkurv med, som vi starter med at spise.
Vi sidder enten i have, på terrasse, eller i stuen,afhængig af vejret og forholdene.
Disse aftener er meget vigtige og hyggelige.

Der har også været arrangeret spillemands- og sangeftermiddag.
Blev afholdt på Øster Åby Friskole.
Et arrangement med gode, nye og kendte folkemelodier, danske og
udenlandske og fællessang. Et fint arrangement og vel besøgt.

Et medlem ønskede et kursus i hjertestarter.
Vi fik en som daglig arbejder på OUH som anæstesisygeplejeske som instruktør.
Til kursuset fik vi alt det nye i form af film, hjerterytmer, tidshorisonter og hvad der er vigtigst.
Brugen af hjertestarter blev flere gange gennemgået, og brugt på en dukke.
Der var plads til at alle, som ønskede at prøve hjertestarter på dukken fik afprøvet dette.
Spørgelysten til instruktøren var meget stor. Det blev et godt kursus.

Sommertur bliver det også til. I år gik turen til Ærø. Et medlem havde arrangeret en fantastisk tur.
Der blev lejet en bus, og vi boede på Hotel Ærøhus.
I opholdet var der eftermiddagskaffe, aftensmad og senere dans med en danseforening fra Ærø.
Næste morgen efter morgenmaden gik turen videre rundt på øen. Disse turer er altid populærere.

Som noget nyt har der været en ”tøsetur” til Beauty By Nature i Lundeborg.
Vi prøvede mange produkter og fik lært at lægge de rigtige farver i de rigtige folder.
Vi sluttede med et fælles kaffebord, en fin aften.

Foreningen er også vært ved en årlig danseaften, her er alle velkommen,
alle foreninger på Fyn bliver inviteret.
Det bliver annonceret elektronisk og i folkedanserblade.

Dette arrangement kaldes også for legestue.
Alle spillemænd er velkommen til at spille for os. (der kan være helt op til 8 spillemænd)
Foreningen har 2-3 ledere som skiftes til at lede. Så der er godt gang i benene.
Sidste år kom der også dansere fra Als og Fredericia.
Herligt. Legestue har været afholdt på Vejstrup Efterskole i ca. 20 år.

Foreningen gør meget for at alle befinder sig godt, og alle danser og hjælper hinanden.
Vi håber at mange, også nye dansere, får lyst til at være en del af foreningen.
Her er både hyggesnak, læring, træning af motorik, sjove og traditionelle danse.
Vi lærer også at lytte til den gode musik.

Prøv folkedansen, vi starter ny sæson op den 19. sept.
i Brudager Forsamlingshus starter kl. 19:
30 -22:00 afbrudt af en kaffepause, ja husk kaffekurven.

Alle kan være med uanset alder, ene eller par nye eller øvede.
Bare mød op en danseaften. Vi glæder os til at møde jer.

Bestyrelsen

Et citat fra et medlem: Folkedans står for de 3 F:

Folkelig, Festlig og Fornøjelig