Bestyrelse

                                     Bestyrelse

Bestyrelse ved Brudager Folkedansere      Formand                      Tove Stenderup   Tlf.  3024 7466
                                                                     thstenderup@yahoo.dk

1798820_847638931918295_885178759_n[1]        Kasserer                        Jørgen Clausen   Tlf.  2237 2977
                                                        brudagerfolkedansere@gmail.com                                      

    Sekreter                          Annette List Tlf. 2961 6005
                                                           
listibrudager@gmail.com

     Bestyrelsesmedlem        Jørgen Rosendahl  Tlf. 4160 1574
                                                          Rosen-dahl@hotmail.com                            

1798820_847638931918295_885178759_n[1]       Web ansvarlig               Jørgen Clausen   Tlf.  2237 2977
                                                         brudagerfolkedansere@gmail.com